JSSS draagt stokje over aan Sportraad Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Jeugd Sport Stichting Schijndel

Vanaf 01-01-2019 s het niet meer mogelijk om o.a, Kader Subsidie aan te vragen bij de JSSS.

Alle sport verenigingen krijgen jaarlijks een vast bedrag voor Kader opleidingen rechtstreeks uitgekeerd door de Gemeente.

Ook alle overige subsidies komen rechtstreeks vanuit de gemeente.

Het inkopen van sport gerelateerde artikelen behoord ook niet meer tot de mogelijkheid.

Voor vereniging ondersteuning of informatie op welk gebied dan ook willen wij u graag verwijzen naar de Sportraad Meierijstad.

Voor informatie kijk op www.sportraadmeierijstad.nl   of mail naar secretaris@sportraadmeierijstad.nl

Hoe, of, wanneer en op welke wijze de JSSS zijn boeken en archief gaat sluiten laten wij op gepaste wijze aan de bij ons aangesloten verenigingen weten.

 

Het Bestuur JSSS

In verband met het opgaan van de gemeente Schijndel in de gemeente Meierijstad vervalt per 1 januari 2017 ook het postadres van de Jeugd-Sport-Stichting-Schijndel. Daarom heeft de JSSS vanaf 21 december 2017 een nieuw postadres! Per 21 december 2016 is het postadres van de JSSS Europalaan 72, 5481 JG SCHIJNDEL

De Jeugd Sport Stichting Schijndel is een onafhankelijk overkoepelend orgaan van de gezamenlijke jeugd- en sportverenigingen in Schijndel. De stichting heeft als doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de jeugdinstellingen, de sportverenigingen en andere personen die zich bezighouden met sport en jeugd.

Sjors Sportief ook in Schijndel                                              sjors-sportief

Vanaf 2017 zal de naschoolse sportkennismakingscursussen van de Jeugd-Sport-Stichting Schijndel in een nieuw jasje worden gestoken. In het voorjaar van 2017 wordt dit vervangen door het leuke en kindvriendelijke sportstimuleringsconcept genaamd: Sjors Sportief. Het geeft alle basisschoolkinderen de kans om zich te oriënteren in diverse takken van sport zonder direct lid te hoeven worden. Alle sportverenigingen/sportaanbieders krijgen de mogelijkheid om hun sport & vereniging te promoten in het kleurrijke Sjors Sportief boekje, waarop kinderen zich vervolgens digitaal kunnen inschrijven. Sjors Sportief is inmiddels in ruim 50 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/sportaanbieders, waardoor inschrijven een plezier wordt en administratieve rompslomp tot het verleden behoort. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan het naschoolse sportstimuleringsprogramma, zoals genoemd: Sjors Sportief. Meer informatie vindt u onder ‘lees meer.’

Meld uw vereniging ook aan
Deze formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij u vereniging nodig: uw cursus is een belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat de gemeente nodig heeft. Uw cursus, wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjors Sportief boekje wordt in februari op alle basisscholen in Schijndel verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging en sport. Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op SJORS SPORTIEF

voor informatie: TBoselie@meierijstad.nl

Mogen wij uw clubblad of nieuwsbrief?

Van slechts een klein aantal verenigingen ontvangt de J.S.S.S. een exemplaar van het clubblad of de nieuwsbrief. Het bestuur vindt deze bladen een uitstekende informatiebron om te weten wat er binnen de Schijndelse sport- en jeugdverenigingen leeft. Wij willen u daarom verzoeken, indien dit nog niet van toepassing is, ons één exemplaar van uw clubblad of nieuwsbrief toe te zenden of af te geven bij ons secretariaat in het gemeentehuis. Alvast onze hartelijk dank hiervoor.