Contactraad

Contactraad Sport

Het bestuur van de Jeugd Sport Stichting Schijndel wordt terzijde gestaan door twee contactraden: de Contactraad Jeugd en de Contactraad Sport. Deze contactraden informeren het stichtingsbestuur over de gedachten en wensen van verenigingen/stichtingen. Het bestuur van de Jeugd Sport Stichting Schijndel informeert de contactraden op zijn buurt weer over lopende zaken binnen de stichting en gemeente. Beide contactraden vergaderen minimaal twee keer per jaar. Het secretariaat hiervan wordt door de Jeugd Sport Stichting Schijndel uitgevoerd.

Het hele reglement van de Contactraad Sport kunt u hier downloaden.

Contactraad Jeugd

Het bestuur van de Jeugd Sport Stichting Schijndel wordt terzijde gestaan door twee contactraden: de Contactraad Jeugd en de Contactraad Sport. Deze contactraden informeren het stichtingsbestuur over de gedachten en wensen van verenigingen/stichtingen. Het bestuur van de Jeugd Sport Stichting Schijndel informeert de contactraden op zijn buurt weer over lopende zaken binnen de stichting en gemeente. Beide contactraden vergaderen minimaal twee keer per jaar. Het secretariaat hiervan wordt door de Jeugd Sport Stichting Schijndel uitgevoerd.