Kadercursussen

 

De Jeugd Sport Stichting Schijndel stelt ook subsidies beschikbaar voor verschillende cursussen: kadercursussen, trainerscursussen, scheidsrechterscurssen, etc.. Een aanvraag voor deze subsidie dient door een vereniging te worden gedaan.

Cursussen worden voor 100% vergoed met een maximum van € 250,00 per cursus, per persoon. Per vereniging is een maximum gesteld van € 1.000,00. Subsidieverzoeken dienen voor aanvang van de cursus te zijn ingediend bij het bestuur. Slechts het cursusgeld en cursusboeken worden vergoed. De betaling van de subsidie vindt achteraf plaats. Hiervoor dient de verzoeker een rekening en diploma of certificaat/presentielijst (waaruit blijkt dat voldoende aan de cursus is deelgenomen) te overleggen. Als voorwaarde wordt soms gesteld dat een cursist minimaal drie jaar lid aan de club verbonden blijft.

Ook is het mogelijk dat reiskosten worden vergoed. De vergoeding is € 0,10 per kilometer. Binnen een straal van 40km vanuit de gemeente Schijndel worden geen reiskosten vergoed. Voor cursussen buiten Nederland worden geen reiskosten vergoed. Voor uitbetaling van deze vergoeding dient een presentielijst overlegd te worden.

Cursussen waaruit in de toekomst waarschijnlijk betalingen voortvloeien, zoals voetbaltrainer/coach worden ter nadere bepaling aan het bestuur van de Jeugd Sport Stichting Schijndel voorgelegd.

Het aanvraagformulier subsidie kadercursussen kunt u hier downloaden : .AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE CURSUS SPORT