Sportaccommodaties

Schijndel kent een ruim assortiment aan binnen- en buitensportaccommodaties. Om de inwoners van Schijndel het beoefenen van sport mogelijk te maken is het belangrijk dat het huidige aanbod wordt gehandhaafd en dat dit aanbod bereikbaar blijft (aldus de Nota Sport).

Voor het realiseren, aanpassen en uitbreiden van sportvoorzieningen worden de normen van het NOC*NSF en het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA) toegepast.

De sportparken in Schijndel bevinden zich aan de randen (zuid, noord, oost) van de gemeente. Uitzondering hierop is het Tennispark van TV Skinlo . De velden en kleedkamers van de meeste sportparken worden verhuurd aan de Jeugd Sport Stichting Schijndel, die ze op haar beurt aan de verenigingen in gebruik geeft. De kantines van deze sportaccommodaties worden meestal op erfpachtbasis door de desbetreffende vereniging gebruikt. Een aantal sportaccommodaties zijn in gebruik op basis van een erfpachtregeling.

De binnensportaccommodaties worden beheerd door de afdeling Welzijn, Zorg Sport en Onderwijs van de gemeente.