Sjors Sportief ook in Schijndel                                              sjors-sportief

Vanaf 2017 zal de naschoolse sportkennismakingscursussen van de Jeugd-Sport-Stichting Schijndel in een nieuw jasje worden gestoken. In het voorjaar van 2017 wordt dit vervangen door het leuke en kindvriendelijke sportstimuleringsconcept genaamd: Sjors Sportief. Het geeft alle basisschoolkinderen de kans om zich te oriënteren in diverse takken van sport zonder direct lid te hoeven worden. Alle sportverenigingen/sportaanbieders krijgen de mogelijkheid om hun sport & vereniging te promoten in het kleurrijke Sjors Sportief boekje, waarop kinderen zich vervolgens digitaal kunnen inschrijven. Sjors Sportief is inmiddels in ruim 50 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/sportaanbieders, waardoor inschrijven een plezier wordt en administratieve rompslomp tot het verleden behoort. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan het naschoolse sportstimuleringsprogramma, zoals genoemd: Sjors Sportief. Meer informatie vindt u onder ‘lees meer.’

Meld uw vereniging ook aan
Deze formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij u vereniging nodig: uw cursus is een belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat de gemeente nodig heeft. Uw cursus, wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjors Sportief boekje wordt in februari op alle basisscholen in Schijndel verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging en sport. Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op SJORS SPORTIEF

voor informatie: TBoselie@meierijstad.nl

 

 

 

 

 

 

Sportstimulering in het Basisonderwijs

Sport is een zinvolle (vrije)tijdsbesteding, is populair bij veel kinderen en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan hun gezondheid, sociale competenties en contacten. Kortom sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van kinderen. Sport en bewegen dienen daarom een belangrijke plaats in te nemen in het aanbod van activiteiten voor, tijdens en na school binnen een Educatief Basiscentrum (EBC)

voorkant-folder-sportstimuleringsproject-2010

Sportstimuleringsproject Basisonderwijs
Ieder jaar organiseert de Jeugd Sport Stichting Schijndel, in samenwerking met de Schijndelse sportverenigingen en de Schijndelse basisscholen, het sportstimuleringsproject. Dit project is in 1997 gestart. Het doel van het project is kinderen in de basisschoolleeftijd kennis te laten maken met de diverse sporten en te stimuleren om te gaan sporten. Gebleken is dat kinderen, die met verschillende sporten kennis hebben gemaakt, veel langer blijven sporten. Verder is het vaak moeilijk voor kinderen om uit zoveel sporten te kiezen. Tijdens de kennismakingscursus maken kinderen kennis met alle facetten van de desbetreffende sport. Voor elke cursus wordt een vergoeding van € 2,50 gevraagd. Een cursus bestaat uit meerdere lessen en wordt verzorgd door een sportvereniging.

Het sportstimuleringsproject vindt elk schooljaar plaats van januari tot en met mei. Via de school ontvangen de leerlingen in januari een folder over het sportstimuleringsproject en de beschikbare cursussen. Middels een inschrijfformulier kunnen kinderen zich opgeven voor één of meerdere cursussen. Vervolgens worden kinderen persoonlijk uitgenodigd aan de lessen deel te nemen.

voor informatie: cvandijk@schijndel.nl