Sportverenigingen

 

Iedere in de gemeente Schijndel gevestigde amateurvereniging kan in aanmerking komen voor subsidiƫring. De vereniging kan het bestuur van de Jeugd Sport Stichting Schijndel schriftelijk verzoeken om een subsidieverklaring. Na beoordeling van het verzoek deelt het bestuur het besluit schriftelijk mee aan de desbetreffende vereniging. Het bestuur kan een subsidieverklaring intrekken wanneer een vereniging volgens het bestuur niet meer voldoet aan de gestelde eisen.

Momenteel ontvangen 29 verenigingen jaarlijks een subsidie. De subsidie wordt aan de hand van het aantal jeugdleden berekend. Daarnaast ontvangt iedere vereniging een klein vast subsidiebedrag.

De subsidieregeling kunt u opvragen via TBoselie@Meierijstad.nl