Taken

De Jeugd Sport Stichting Schijndel is een onafhankelijk overkoepelend orgaan van de gezamenlijke jeugd- en sportverenigingen in Schijndel. De stichting heeft als doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de jeugdinstellingen, de sportverenigingen en andere personen die zich bezighouden met sport en jeugd.

Het secretariaat van de stichting is gevestigd in het gemeentehuis van Schijndel.

In verband met het opgaan van de gemeente Schijndel in de gemeente Meierijstad vervalt per 1 januari 2017 ook het postadres van de Jeugd-Sport-Stichting-Schijndel. Daarom heeft de JSSS vanaf 21 december a.s. een nieuw postadres!

Per 21 december 2016 is het postadres van de JSSS Europalaan 72, 5481 JG SCHIJNDEL.

gemeentehuis

De taken van de Jeugd Sport Stichting Schijndel zijn:

  • Het subsidiëren van jeugdverenigingen
  • Het subsidiëren van sportverenigingen
  • Het subsidiëren van (kader)cursussen
  • Het organiseren van / meewerken aan projecten m.b.t. de sport en de jeugd
  • Het in gebruik geven van sportvelden en aanverwante sportmaterialen voor het beoefenen van sport
  • Het adviseren van de burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel en andere instanties over subsidiebeleid, jeugd- en sportaccommodaties en andere zaken die jeugd en sport betreffen

De statuten van de Jeugd Sport Stichting Schijndel kun u hier downloaden.